Европейски съюз, Европейски социален фонд
ISO 9001:2008
EN | ES | DE
Проекти | 1

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА:

      Процедура с публична покана на „ИРА-ЕКО” ООД за определяне на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител на външни услуги с две обособени позиции по договор № ESF-2303-03-14005:

Обособена позиция 1 Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007

Обособена позиция 2 Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-03-14005”>      ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

      Публична покана и документацията за провежданата процедура. Срок за подаване на офертите: До дата: 25.02.2014г. Час: 10:00.

Разяснения във връзка с постъпили въпроси на кандидати за участие в обявена процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана с предмет: “Избор на изпълнител на външни услуги с две обособени позиции по договор № ESF-2303-03-14005:

Обособена позиция 1 Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007

Обособена позиция 2 Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007”  по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-03-14005 с бенефициент "Ира-Еко” ООД.


История Производство Сертификация Логистика Участия в проекти Участия в международни семинари и панаири
Корени Цвят Стрък Лист Преработени продукти Сушени плодове Семена