Европейски съюз, Европейски социален фонд
ISO 9001:2008
EN | ES | DE
Проекти | 1

      Публична покана на „ИРА-ЕКО” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-03-14005. Публична покана и документация за провежданата процедура. Срок за подаване на офертите: До дата: 20.12.2013г. Час: 17:00

      Документите може да изтеглите от следните линкове:

1. АВТОБИОГРАФИЯ

2. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА - 1

3. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА - 2

4. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА - за подизпълнител(и)

5. ДОГОВОР

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

7. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

8. ОФЕРТА

9. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

10. РЕШЕНИЕ


История Производство Сертификация Логистика Участия в проекти Участия в международни семинари и панаири
Корени Цвят Стрък Лист Преработени продукти Сушени плодове Семена