Европейски съюз, Европейски социален фонд
Проекти
ISO 9001:2008
EN | ES | DE

Прес съобщение

Проект: «Ново работно място 2015»
Договор № BG05M9OP001-1.003-1061-C01.


публикувано 19 Декември 2017 год.

СВАЛИ Прес съобщение в doc файл

_______________________________________________________Прес съобщение

Проект: «Ново работно място 2015»
Договор № BG05M9OP001-1.003-1061-C01.


публикувано 14 Октомври 2016 год.

СВАЛИ Прес съобщение в doc файл

_______________________________________________________Проект: «Ново работно място 2015»
Договор № BG05M9OP001-1.003-1061-C01.


публикувано Юли 2016 год.

_______________________________________________________


1. Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”

_______________________________________________________

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА:

3. Процедура с публична покана на „ИРА-ЕКО” ООД за определяне на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител на външни услуги с две обособени позиции по договор № ESF-2303-03-14005:

Обособена позиция 1 Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007

Обособена позиция 2 Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-03-14005”>

_______________________________________________________

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "ИРА-ЕКО” ООД

_______________________________________________________

Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007

_______________________________________________________

Пресконференция по повод завършване на проекта


История Производство Сертификация Логистика Участия в проекти Участия в международни семинари и панаири
Корени Цвят Стрък Лист Преработени продукти Сушени плодове Семена