ISO 9001:2008
EN | ES | DE
Европейски съюз, Европейски социален фонд
Производство
Преработвателният цех на ИРА-ЕКО ООД се намира в с. Тодор Икономово, община Каолиново. Разполага с терени за култивация, сграда в която се преработват и пакетират продуктите, складови помещения.

През 2008 г. се инсталира нова производствена линия за преработка на растителна продукция с висок капацитет и качество. В нея се включват: машини за нарязване и сортиране, гравитационен сепаратор, сушилня, балировачка, обрухвачка. Машините, с които разполагаме отговарят на стандартите на европейския съюз и имат капацитета да произвеждат продукти във всякакъв размер и качество, които се търсят на пазара.

Процесът на преработка на продукцията включва: сушене, пресяване, рязане на различни фракции, почистване от инертни материали, органични и механични примеси, балиране и др.

Фирмата разполага с високо квалифицирани работници, които проследяват процеса на преработка на всеки етап.

Посрещането на изискванията за качество и развиването на дълготрайни бизнес взаимоотношения с нашите клиенти са нашите основни приоритети. Ние гарантираме коректност, принципност и интелигентно отношение към всеки, с който работим.

Фирмата изнася продукция за международните пазари и има изградени дълготрайни търговски отношения с партньори от Германия, Испания, Холандия, Австрия, Италия, САЩ, Франция и др.

История Производство Сертификация Логистика Участия в проекти Участия в международни семинари и панаири
Корени Цвят Стрък Лист Преработени продукти Сушени плодове Семена